Skip to content

Tag: Modelarstwo wirtualne

Modelarstwo Wirtualne

Czas płynie nieubłaganie. Narzuca on swoje tempo, nie czekając na nikogo. Niestrudzenie dotrzymuje mu kroku postęp technologiczny, który wciąż wyznacza nowe trendy. To, co jeszcze 15 lat temu wydawało się nieprawdopodobne, dziś jest na porządku dziennym. By utrzymać się na powierzchni, nie ma miejsca na sentymenty. Dotyczy to również modelarstwa. Od lat firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą modeli wylewają siódme poty, by zachęcić osoby (przede wszystkim młodsze) do wejścia w ten piękny, redukcyjny świat.